Kontakt

Kliknięcie w link zawierający adres mailowy powoduje przekierowanie do poczty nadawcy z wpisaniem naszego adresu mailowego w polu odbiorcy wiadomości i umożliwienie napisania do nas maila, z poziomu skrzynki mailowej nadawcy

Kontakt w sprawach reklam oraz innych dotyczących forum i serwisu z wyłączeniem spraw administracyjnych prosimy kierować na adres:

info_akwilon@onet.pl

Kontakt w sprawach administracyjnych prosimy kierować na adres:

mailowe@akwilon.hub.pl

Kontakt pocztą tradycyjną możliwy jest pod adresem:

Akwilon-Polska

skrytka pocztowa nr 51

60-959 Poznań

Urząd Pocztowy Poznań 2