Regulamin

Regulamin https://dobreforum.com.pl

1.Administratorem forum mieszczącego się pod adresem dobreforum.com.pl jest Akwilon Polska z siedzibą w Poznaniu
2. Dla celów regulaminy w dalszej jego części nazwa domeny dobreforum.com.pl zostaje zastąpiona wyrażeniem domena
3.Jako Użytkownik forum masz pełne prawa dotyczące wglądu, edycji, usuwania i przekazywania w stosunku do swoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące wszelkich informacje dotyczące danych osobowych Użytkowników forum i serwisu, jak i zakresu ich przetwarzania, znajdziesz na stronie https://dobreforum.com.pl/polityka-prywatności
4/Wnioski dotyczące edycji, wglądu, usuwania, przekazywania danych osobowych Użytkownika prosimy przesyłać zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://dobreforum.com.pl/kontakt
5. Wszystko co nie jest zabronione prawem jest dozwolone
6.Zakazuje się publikowania wypowiedzi o treściach obraźliwych, obscenicznych,rasistowskich, poniżających drugie osoby,w tym ze względu na przekonania religijne oraz seksualne, niezgodnych z prawem,(naruszających prawo polskie oraz/lub międzynarodowe), w tym wklejanie w postaci plików nielegalnego oprogramowania, muzyki, filmów zdjęć itp.
7.Na forum piszemy tylko w języku polskim. Wszelkie posty pisane w innych językach, nawet jeżeli ich treść nie będzie budziła żadnych zastrzeżeń będą usuwane bez podania przyczyny.
8.Rejestracja jest i zawsze będzie bezpłatna.
9.Uczestnik forum poprzez rejestracje wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych i reklamowych na adres mailowy wymagany przy rejestracji na forum, zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
10.Niniejsze forum jest ogólnodostępne i wszelkie wypowiedzi uczestników forum są ich własnymi wypowiedziami, za które prawnie są oni odpowiedzialni. Administracja forum nie bierze odpowiedzialności za publikowane wypowiedzi.
11.Administracje forum zastrzega sobie kasowanie postów bez podania przyczyny, posty naruszające niniejsze forum będą kasowane natychmiast po ich wykryciu przez administrację forum, a osoba która napisze taki post zostanie ukarana ostrzeżeniem. Trzy ostrzeżenie w miesiącu będą skutkowały zawieszeniem konta na 30 dni. Dwukrotne zawieszenie konta w przeciągu 3 miesięcy spowoduje blokadę możliwości założenia konta bezterminowo. Wyjątkowych sytuacjach, poziom kar może być nakładany indywidualnie. Administracja nie ma obowiązku wyjaśniania powodów nałożenia kary.
12.Zakazuje się publikowania reklam nie zgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, reklam alkoholu i wyrobów tytoniowych. Za umieszczenie linka prowadzącego do stron naruszających prawo nastąpi usunięcie konta użytkownika, za reklamy alkoholu i wyrobów tytoniowych blokada czasowa lub BAN ostateczny.
13.Administrator forum nie odpowiada za treść ogłoszeń dostępnych na forum oraz ich realizację. Administrator forum nie jest w żadnym momencie stroną w transakcjach handlowych, udostępnia tylko nieodpłatnie stronom możliwość zamieszczenia ogłoszeń. Administrator nie sprawdza legalności towarów dostępnych w ogłoszeniach, obowiązek sprawdzenia legalności danego przedmiotu jest obowiązkiem potencjalnego nabywcy i z tego tytułu nie rości on, ani nie będzie rościł do administratora forum żadnych pretensji ani wysuwał jakichkolwiek żądań. Pamiętaj o sprawdzeniu legalności oferowanego w ogłoszeniu towaru-nawet jeżeli kupisz towar z wadami prawnymi nieświadomie to i tak odpowiadasz za paserstwo!!! Pamiętaj nigdy nie wysyłaj, jeżeli nie masz pewności otrzymania zakupionego towaru pieniążków ”z góry”, lepiej zapłacić za wysyłkę kilka złotych więcej i wybrać opcję za pobraniem – będzie to gwarantowało, że towar faktycznie otrzymasz. Administrator nie odpowiada za stan rozliczeń pomiędzy stronami
14.Wszelkie pliki i muzyka czy cokolwiek innego wklejane na forum lub portalu musi być zgodne z prawem, w szczególności z prawem autorskim, zabrania się wklejania muzyki, filmów i oprogramowanie do których osoba wklejająca takowe nie posiada praw autorskich i czyni to nielegalnie
15.Jako użytkownik forum zgadzasz się na zachowanie informacji jakie udostępnisz i jakie wynikają z potrzeby rejestracji na forum w bazie forum. O zakresie ich publicznej dostępności decyduje uczestnik forum poprzez odpowiednią konfigurację swojego profilu.
16.Dokonując dobrowolnej rejestracji na forum oświadczasz, że nie będziesz obarczał odpowiedzialnością ani z tego powodu rościł praw do odszkodowań obecnie jak i w przyszłości od administratora, właściciela niniejszego forum jak i firmy świadczącej usługi hostingowe zapewniające sprawne funkcjonowanie forum do odszkodowań z tytułu ewentualnych przerw technicznych, usuwania postów ze względu na okresowe „czyszczenie” forum jak i ze względu na treści pisane przez innych Użytkowników.
17.Obowiązującym regulaminem jest zawsze regulamin wraz z wszelkimi ewentualnymi poprawkami opublikowanymi najpóźniej. Wprowadzone zmiany automatycznie zastępują brzmienie punktów, których dotyczą, w pozostałym zakresie obowiązuje treść podstawowa regulaminu
18.Rejestracja następuje po akceptacji nowego użytkownika przez Administratora. Administrator może odrzucić prośbę o rejestrację i odmówić akceptacji nowego konta bez podania przyczyny.
19.Posty dodawane przez osoby niezarejestrowane (pisane z pozycji „gość”) wymagają akceptacji administratora. Administracja forum zastrzega sobie prawo do odrzucenia posta, nie publikowania jego treści lub jego edycji bez podania przyczyny.
20. Z tytułu odrzucenia publikacji bądź edycji treści wypowiedzi, podobnie jak odmowy rejestracji konta nie przysługują żadne odszkodowania czy rekompensaty. W przypadku edycji nie mają zastosowania przepisy o prawie autorskim. Administrator nie musi podawać przyczyny swoich działań.
21.Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania nazw, adresów IP, serwerów, domen, adresów mailowych na czas nieokreślony, które mogą dawać prawo do podejrzenia co do tego, że mogą one być tworzone przez tzw. roboty spamujące, mogą służyć do wyłudzania informacji czy publikowania treści niezgodnych z prawem. Podkreślamy, że do całkowitej blokady w takim przypadku wystarczy samo podejrzenie ze strony administracji forum, że takie działania mogą nastąpić.
22.W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w forum (dotyczy tylko osób mających zarejestrowane konta) użytkownik winien zgłosić ten fakt bezpośrednio poprzez odpowiedni formularz na stronie kontaktowej forum (szczegóły dotyczące sposobów kontaktu w specjalnym temacie Kontakt z forum. Administrator usunie takie konto, z tym zastrzeżeniem, że usunięcie konta nie oznacza, usunięcia postów jakie zostały napisane przez danego użytkownika, chyba, że użytkownik tego wyraźnie zażąda. Natomiast zostaną usunięte wszelkie dane osobowe, profil oraz podpis danego użytkownika, o ile takowy był ustawiony.
23.W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy RODO a w przypadku potrzeby rozstrzygania sporu na drodze sądowej, sądem miejscowym dla takowego, jest sąd właściwy Administratorowi forum

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania